Dostihová výprava do Manětína

Na této celooddílové výpravě jsme vyrazili do Karlovarského kraje. Ráno jsme se sešli na hlavním nádraží, kupodivu u Hutníka. Náš vlak odjel v 8:12. To by člověk nevěřil kolik lidí jezdí o víkendu vlakem. Vystoupili jsme v Mladoticích a pěšky pokračovali až do Manětína. Cestou jsme se nasvačili a zahráli zajímavou hru. Každý jsme si do úst nabrali jeden lok pití a museli jsme ho v ní udržet co nejdéle. Úkolem ostatních bylo nás rozesmát, abychom pití vyprskli. Když jsme kolem druhé hodiny dorazili do Manětína, naobědvali jsme se a vyrazili na prohlídku zámku. Zámek je barokní, na jeho místě ale dříve stála tvrz, která pocházela z 16. století. Na zámku je zajímavé i to, že se tam nalézají podobizny členů zámeckého personálu. Poté co jsme si zámek prohlédli, zašli jsme do tamního parku a zahráli si hru dostihy. Výpravu jsme nakonec zakončili v manětínské cukrárně. Do Plzně jsme se vrátili autobusem.


Přemek