Oddíl

Oddíl je něco jako druhá rodina skauta. Trávíme spolu spoustu času po celý rok. Oddíl nám dává celoživotní přátelství a také inspiraci, jak být dobrým člověkem, který se stane hodnotným členem jakékoliv skupiny. Spojují nás naše touhy, přesvědčení a vůle objevit a rozvíjet své lepší já. Napříč historií náš oddíl vychoval mnoho úspěšných mužů a žen, skautů a skautek.

Každý týden se společně setkáváme na schůzkách družin. Družinu tvoří děti v přibližně stejné věkové kategorii a jejich vedoucí, kteří pro ně připravují program. Ten rozvíjí jak praktické schopnosti a fyzickou vytrvalost, tak i mentální vyzrálost. A samozřejmostí je i plno legrace a zážitků.

Přibližně jednou za měsíc pořádáme také výpravy. Ty jsou buď jen pro družinku nebo pro celý oddíl. Dále pak můžeme výpravy dělit na jednodenní a dvoudenní (s přespáním). Výpravy nás sbližují, protože během nich musíme splnit nejeden obtížný úkol, který je zpravidla součástí her. A nakonec nám zbyde mnoho veselých vzpomínek.

Vrcholem skautského roku je pak náš dvoutýdenní tábor, který pořádáme poblíž Nepomuku. Zde se setkají naši nejmladší i nejstarší členové. Společně zažíváme mnohá dobrodružství a každý se musí snažit, aby se nám těch čtrnáct dní vydařilo co nejlépe.

Být skautem je osobním závazkem. Slibem, který člověk dá sám sobě. Snahou o jeho dodržení se stáváme lepšími lidmi. A to je naším hlavním cílem.