Historie oddílu

Náš oddíl byl založen 16. 4. 1968 v hasičské klubovně na Doubravce pod záštitou Junáka. Naneštěstí již v roce 1970 byl Junák opět rozpuštěn komunisty. Oddíl se tedy 15. 9. 1971 připojil k činnosti Pionýra, což byla jediná možnost, jak pokračovat i nadále ve skautských aktivitách legálně.

Po téměř dvaceti letech byl 20. 12. 1989 znovu povolen Junák a s ním byla obnovena i ryze skautská činnost našeho oddílu. K němu byl pak také přidružen dívčí oddíl Šipka a od roku 1990 tedy fungovaly tyto oddíly jako jeden pod číslem 33.

Dalším důležitým a zároveň těžkým rokem oddílu Šíp byl rok 2005, kdy 5. 12. vyhořela naše klubovna. Budova byla nepoužitelná, a tak bylo nutné postavit novou. Po těžké půlroční dřině byla 10. 11. 2006 slavnostně otevřena nová klubovna, kterou využíváme dodnes.

Jen díky poctivě odvedené práci náš oddíl přečkal nejedno těžké období, a proto jsme mohli v říjnu roku 2018 oslavit již padesátý rok naší existence. Doufejme, že budou i příští generace skautů ochotně budovat náš oddíl a oslavíme i jeho další významná jubilea.