Družiny

Družiny jsou základním kamenem každého oddílu. Jedna družina představuje skupinu zhruba deseti dětí ze stejné věkové kategorie. Každá taková skupina má své vedoucí, kteří připravují program a v rámci jeho realizace děti všeobecně rozvíjejí.


Sovy

Kluci a holky od 13 do 16 let
Schůzky v pondělí od 17:00 do 19:00

Vedoucí:
David Šteif (✆723 545 478)
Tomáš Páník (✆739 189 177)

O skupině
Na schůzkách a akcích této družiny dbáme na to, aby si děti uvědomily hodnoty skautingu. Chceme je naučit pracovat ve skupině, naslouchat názorům druhých a zvládat krizové situace. Zaměřujeme se více na jednotlivce, rozvíjíme jejich nadání a podporujeme je v jejich zájmech. Mimo to se je také snažíme aktivně zapojit do vedení oddílu a zdokonalit jejich skautské dovednosti.

Pokřik
Moudré sovy pod chlumem,
vynikají rozumem.
Tyhle sovy ty jsou nej,
zakřičí si hej hej hej.


Lasičky

Kluci a holky od 10 do 13 let
Schůzky ve středu od 17:00 do 19:00

Vedoucí:
Michaela Šilhanová (✆603 317 510)
Tereza Tvarohová (✆603 248 819)

O skupině
Lasičky jsou družina skautů a skautek. Učí se znát přírodu a poznávat, co je špatné, a co správné. Rozvíjí sami sebe, své dovednosti a znalosti, a zároveň se utužují jako skupina kamarádů. Při schůzkách se jim snažíme představovat a vštěpovat hodnoty skautingu skrz kolektivní a zábavné hry.

Pokřik
My jsme malé lasičky,
máme mlsné jazýčky,
vytrvalost úspěch slaví,
překážky nás nezastaví,
do práce se s chutí dáme,
společně vše překonáme.


Hadi

Kluci a holky od 7 do 10 let
Schůzky ve čtvrtek od 17:00 do 19:00

Vedoucí:
Kuba Krs (✆776 835 397)
Adam Kruba (✆7725 884 784)

O skupině
Program této družiny je zaměřen na ty nejmenší a je pečlivě připravován dle potřeb jednotlivých členů. Děti se zde zábavnou formou seznamují s tím, co vlastně skauting znamená, v rámci pohybových a vzdělávacích her rozvíjejí své schopnosti, učí se samostatnosti a přirozeně získávají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí. Především zde ale vznikají nová přátelství, která možná vydrží celý život.

Pokřik
Hadi, ti jsou veselí,
neválí se v posteli,
rádi hrají spoustu her,
proto chodí právě sem.