Výprava do Zábělé

Naše první výprava po zahájení skautského roku mířila do Zábělé. U kluboven jsme se sešli v hojném počtu. Přestože ráno bylo studené, postupně jsme se svlékli do triček a celou cestu nás doprovázelo sluníčko. První zastávka byla na vyhlídce Kozí vrch. Po odpočinku jsme sešli k Berounce, kde jsme soutěžili ve dvou skupinách, kdo nasbírá více dříví a kamení na ohniště. Než začalo opékání buřtíků, vyhlásil se vítěz soutěže o nejdelší špekáček. Putovní opici za vítězství získala Míša. Po buřtovém obědě jsme si zahráli vybíjenou a bitvu se senem. Vše jsme uklidili a pokračovali v procházce Zábělou. Hezká byla vyhlídka na Holém vrchu. Na konci cesty, už pod Chlumem, jsme si ještě zahráli hry Pašeráci a Pandy a rozloučili se u klubovny, kde naše putování ráno začalo. Autor: Pavel