Klubovní sobota

Ráno jsme se všichni sešli v klubovně a měli tu správnou pracovní náladu. Proto se na nic nečekalo, rozdaly se hrábě a všichni se nadšeně pustili do hrabání listí na náměstíčku. Na koho hrábě nezbyly, ten byl zaúkolován jinak. Jedna skupina tahala klacky a roští na hromadu k ohni, kterou starší kluci potom pálili, druhá odvážela shrabané listí a třetí se neustále někde schovávala a do práce se jí nechtělo. Během dopoledne jsme se také zašli podívat do Záchranné stanice ptactva, kde nám to pan Makoň všechno ukázal. Po obědě, který jsme si všichni dali z vlastních zásob, jsme vyrazili na procházku do Zábělé, abychom se po práci trochu protáhli. Zašli jsme na vyhlídku, pokochali se krásnou přírodou, zahráli si pár her a někteří z nás i vyráběli draky ze spadaného listí. Po návratu do klubovny jsme si chvilku odpočinuli, ale netrvalo dlouho a už jsme zase běhali jako diví při hře černá x červená. Potom ale padla tma a my se odebrali dovnitř ke kytaře. Chvilku se zpívalo a pak jsme si zahráli Městečko Palermo, které je jednou z velmi oblíbených her. Když jsme dohráli, bylo už pozdě a tak jsme se šli uložit. Na neštěstí pro vedoucí nebyli děti unavené, ale rozdováděné, a tak trvalo ještě dobré dvě hodiny, než usnuli a nastal klid a ticho. Brzy ráno už ale byli zase vzhůru a tak se sbalily spacáky a karimatky, nasnídali jsme se a šli na pole zahrát si ringo a zaházet si s létajícím talířem. Pak následovala hra Kolík, kterou si všichni náležitě užili a zkoušeli ji ve všech možných variantách. Po obědě si kluci zahráli fotbálek a kolem třetí hodiny jsme se rozprchli do svých domovů…


Klára