Výprava za Kubou do Kladrub

Dnešní výprava začala v nepříliš hojném počtu na nádraží v Plzni. Po dlouhé a krušné cestě vlakem do Stříbra, při které jsme zaujali mnoho spolucestujících, jsme vyrazili po modré společně 🙂 do Kladrub. Po cestě lesem, pralesem i kolem skal – a někteří ještě k tomu poslepu – jsme dorazili k vyhlídce na klášter (ze které toho nebylo moc vidět, ale ví se, že odtud skočila nějaká žena). Cestou jsme si ještě prohlédli koně ve výběhu a po příchodu ke klášteru jsme ve stínu místního parku poobědvali a zahráli si nějaké hry, zatímco jsme čekali na Kubu, až „vstane“. Ten nás potom provedl touto památkou a poskytl nám velmi svérázný a zajímavý výklad. Po prohlídce jsme se všichni zásobili zmrzlinou a přesunuli se do jízdárny, kde nám Mánička ukázala stáje a dovolila nám všem si krátce zajezdit na koníkovi. Pak už jsme ale museli spěchat zpátky do Stříbra na vlak. To jsme ale bohužel nevěděli, že pro nás České dráhy přichystaly malé překvapení v podobě velkého zmatku a velkého zpoždění. Vyčerpáni a uvařeni, ale spokojeni s výpravou plnou historie, zvířátek a pěkného počasí jsme ale do Plzně nakonec dorazili.


Krasty