Drak v Karlových Varech

Posádka Drakomily byla na nohou už od časných ranních hodin. Po naložení draka do přívěsu Hurvínkova a Máničky strejdy dorazil i Soptík s Mončou, kterým „spadl polštář na budík“. Pak už jsme mohli vyrazit na cestu, kterou nám ukázaly samy hvězdy (a družice GPS, což byl pro některé trochu šok). Když jsme dorazili do Karlových Varů a udělali si malý poznávací okružní výlet po celém městě, konečně jsme našli místo, které bylo určeno pro montáž dravce. Ten se pěkně pronesl po úzkých schodech na promenádu, kde začalo šroubování, barvení, utahování, vyspravování a v neposlední řadě také převlékání do „princeznovských“ šatů. Když bylo dílo dokončeno, bylo chvíli ponecháno na obdiv návštěvníkům, kteří ho chválili ve všech možných jazycích. Poté už však musel drak poodlétnout na start a po někalikadesítkominutovém čekání vyrazil vstříc svému osudu. Přestože jeho majestátní plavba spolu se supícími nozdrami nezaujaly porotu dostatečně, obecenstvo jásalo. Poučeni pro příště a plni pěkných zážitků a nových zkušeností jsme vyrazili do Plzně, kde jsme se na afterparty u Šebestů shodli na tom, že i bez dvou set tisíc tenhle výlet rozhodně nebyl na draka.


Krasty