Návštěva rakouských skautů

Výpravu našich jižních sousedů jsme přišli přivítat už na nádraží, kde jsme se po chvilce čekání a pátrání šťastně setkali. Hned po jejich příjezdu jsme zamířili do klubovny, kde jsme nechali batohy, vyměnili si šátky, dostali rakouské mikiny a odznaky, za které jsme hostům darovali nášivky s oddílovým znakem, a vyrazili jsme do pivovaru. Tam jsme shlédli film (spíše reklamu), prohlédli si výrobnu a hlavně, ochutnali jsme její skvělý produkt. Déšť, který přišel, jsme přečkali v obchodu se suvenýry a pro jistotu nás rakouští skauti seznámili s „tancem proti dešti.“ Pokračovali jsme se najíst hamburgrů a pak ještě zmrzliny do cukrárny, kde se již naplno rozběhla konverzace, možná díky hře se jmény známých osobností. Poté jsme si odešli poslechnout koncert festivalu „Struny na ulici“ a večer zpět do kluboven. Tam jsme si s našimi novými přáteli zazpívali několik „dvojjazyčných“ písní a také jsme si ve stylu našich kolegů dali postupně všichni dobrou noc a odešli spát někteří do a někteří vedle klubovny. Ráno nás naši hosté přivítali výbornou snídaní a po sbalení věcí jsme se opět vydali do města. Zběžně jsme prohlédli několik pamětihodností a zašli do podzemí či na radnici. Následovala prohlídka kostela a zastávka „U andělíčka“ a pak už nás hlad dohnal do restaurace na „typické české jídlo.“ Vyměnili jsme si kontakty a doprovodili návštěvu na vlak, který jí kvůli „tanci proti dešti“ málem ujel. Doufáme , že se jim tato akce líbila stejně jako nám a že se s těmito fajn lidmi ještě někdy uvidíme! After a short time of waiting and searching on the railway station, we welcomed the company of our southern neighbours. Just after their arrival we went to our club house to leave our backpacks there. Some of us had changed Czech uniform scarfs for Austrian ones. We also had got Austrian pullovers and metal key-decorations and we had given our scout-group emblem to our guests in return. Then we went to the brewery where we saw a film (in fact it was more an advertisement than a film), manufactory and we tasted it’s great product. We had been waiting for the end of the rain in a souvenir shop and after it has stopped, just to be sure, the Austrian scouts has shown us „a dance to stop the rain.“ After that we went on to eat some hamburgers in fast food shop and some ice-cream in a cafe as well. The conversation had started there, maybe because of the game with names of celebrities. Then we continued to listen to a concert of the festival „Strings on the street“


Krasty