Výprava do okolí zříceniny hradu Lopata

Naši výletovou šňůru v tomto skautském roce jsme zahájili výpravou na nedalekou zříceninu hradu Lopata. Sešli jsme se na nádraží a jakoby zázrakem jsme vystoupili ve Šťáhlevech, odkud jsme za rozhovoru o všem možném i nemožném dorazili na zámek Kozel. Pokračoval jsme do lesa, kde jsme objevili jámu plnou hnusného bahna, která hned začala všechny přitahovat do takové míry, že si ji Perla přebrodil, Mech v ní pro nás uspořádal „teambuildingovou challengivní“ hru, spočívající z vysvobození tenisáku z prostředku močálu s pomocí lan, a ostatní do ní pro jistotu „pouze“ házeli vše, co jim přišlo pod ruku. Naše kroky potom směřovali ke zřícenině, na které jsme se sice moc neohřáli (spíš zmokli), zato jsme si pěkně zatopili pod ní při lezení na vysoký strom, skákání přes švihadlo a prolézání kamenných bludišť. Následovala hra s míčky, které si měl každý přinést. Jednalo se o jakýsi štafetový hod do dálky okořeněný o to, že jsme museli házet levou rukou. Pak už nám ale nezbýval čas a vydali jsme se na vlak, na který jsme i přes trápení s některými našimi novými členy došli. Na nádraží v Nezvěsticích nás Mech seznámil s novým projektem „Kilometřík“ – turistickou knížkou a náš pochod jsme dovršili vyjedením stánku s oplatkami na hlavním nádraží…


Krasty