Bourání klubovny

Kolektiv našeho oddílu, ač svorný a bratrský, není zvyklý na podnik takových rozměrů, jakým demolice klubovny bezpochyby je. Už proto touha poznat teambuilding s velkým T zastínila obavy z těžkého pracovního nasazení a u klubovny jsme se sešli v nemalém počtu. Bohužel bratři činovníci z ostatních oddílu nesdíleli naše nadšení a proto strach z těžkého pracovního nasazení předčil jejich zvídavost poznat šípáky při práci neřku-li práci samotnou. Naštěstí se nejeden rodič rozhodl obětovat víkend v náš prospěch a přišel nám pomoci. Píle a morálka byla taková, že blues úhlové brusky, pajcru a sekery se linul Doubravkou již od brzkých ranních hodin, tím pádem i naši dokumentaristé sváděli těsný souboj s časem, aby stihli zaznamenat vše podstatné. Práci samotnou netřeba dlouze popisovat, neb průběh byl hladký, bez větších potíží, nepočítáme-li tuny prachu a fakt, že jeden z rodičů nepochopil vůdcův záměr a v nestřeženém okamžiku započal likvidaci i těch objektů, jenž by měli poskytovat přístřeší a útočiště i dalším generacím. Protože, jak praví skautské desatero, skaut je spořivý a ochránce přírody, byl materiál roztříděn na palivové dříví a odpad, který nelze dále využít. Na sklonku soboty zbyl na místě bývalé klubovny už jen krb, ve kterém za svitu hvězd a zvuku teskných a tklivých melodií z gramorádia Sextet (stereofonný priímač pre náročných) naposledy zaplál oheň. Po několika chvílích hluboké nostalgie a vzpomínání jsme vysvlékli pracovní oděv, který již ráno změnil barvu na černou a jali jsme se čerpat energii. V o poznání chladnějším nedělním ránu se opět sešel početný dříčtým, byť chudší o posily z řad rodičů, však bohatší o bývalé členy. Po drobné prodlevě způsobené zpožděním nákladního automobilu Tatra a následnou demontáží čela korby bylo započato nakládání a následný rozvoz dřeva, které kdysi bylo naší milovanou klubovnou. Poté přišli ke slovu palice, z nichž nejedna připomínala spíše buchar, jímž železničáři ustavují pražce do kýžené roviny a potykali si s krbovým zdivem jakožto i komínem, který se při pohledu na již zmíněný buchar zhroutil sám. Po obědě postupně utichal zvuk vznětového motoru, krumpáčů, lopat a podobných nástrojů, užívaných zejména v dolech a kamenolomech. Zlí jazykové tvrdí, že tento víkend dokonal dílo zkázy, ale my víme, že jsme započali novou éru našeho oddílu. 

Video z bourání: https://drive.google.com/file/d/1yH1SQ27J-wt1UrIRZp2p7OqNcNGv5t-a/view?usp=sharing


Pompo