Vysazení oddílového stromu

Existují stromy památné, stromy národní, ale i stromy oddílové. A právě jeden takový od pátku máme. Banket u příležitosti slavnostního zasazení započal za přítomnosti čestných hostů (samozřejmě společensky oděných dle poslední módy). Organizace se ujal Delík a samozřejmě, jako vždy, na nic důležitého nezapomněl… J Po nezbytných projevech následovalo podepisování zúčastněných a ukládání dobových mincí, denního tisku a oddílových insignií do časové schránky. Ta byla po Danově řeči uložena pod kořeny stromu a slavnostně pohřbena hozením lopaty každého z účastníků (či signatářů, zahradníků a později strávníků). Následovalo hromadné fotografování pod vedením oddílových reportérů jako je Jája, Soptík a Pompo a opravdu grandiózní tečku za vysazením byla vynikající chlebíčková hostina, za kterou vděčíme něžné části našeho drsného oddílu. Každopádně přejeme sobě i stromu, abychom vydrželi déle než ty chlebíčky.


Krasty