Shrnutí roku 2022

Uteklo to tak rychle a my prožili další rok společně s naší skautskou rodinou…
Myslím si, že tento rok byl pro nás jakousi odměnou za předešlé roky. Konečně jsme totiž
prožili rok bez větších omezení týkající se epidemické situace. Společné chvilky, jak už na
schůzkách či výpravách, se pro nás staly o to vzácnější.
Na začátku nového kalendářního roku proběhlo mnoho výprav. Celý oddíl se společně vydal
třeba do Líní nebo na náš už tradiční mlýn poblíž vesnice Chotiná. Horní Břízu zase navštívila
jen družina starších dětí, součástí té byla noční hra, při které by se báli i ti nejstatečnější
z nás. Samozřejmě první půl rok probíhaly klasické schůzky našich tří družin: Lasiček, Sov a
Vyder. Společně jsme zažili mnoho krásných chvil.
V polovině května se uskutečnila motivační výprava, děti se zde dozvěděly téma letošního
tábora Policejní akademie. Pak už jsme všichni společně odpočítávali dny do letních
prázdnin. Čekání se ale vyplatilo, protože následovala nezapomenutelná táborová hra a
spoustu společných zážitků, které si přes rok nemůžeme tolik dovolit. Nesměl také chybět
slibový oheň, kde naši bratři a sestry přečetli své sliby a my získali další skvělé členy. Událostí
už ne tak obvyklou, bylo přizvání starších účastníků tábora k mimořádnému a slavnostnímu
táborovému ohni, u kterého naprosto jednohlasně zvolili novým vůdcem Dejva.
Ani v druhé polovině prázdnin ale oddíl nezahálel a uspořádal další akce. A to v podobě
prvního ročníku oddílového grilování. Účelem bylo stmelit současné vedení a zároveň dát
možnost bývalým členům, aby se zase na chvilku podívali, jak se v oddíle máme. Tento den
sklidil velký úspěch a stal se tak novou oddílovou tradicí.
Po prázdninách jako obvykle proběhlo zahájení skautského roku, kde se sešlo celé středisko.
Společně jsme zavzpomínali na naše tábory a výpravy z předešlého roku. Také hned od září
začaly táborové rady, tam už společně vedoucí vymýšlí táborovou hru.
Druhá polovina roku se nesla v duchu zcela nových prototypů výprav. Na první výpravě jsme
přečkali noc ve stanech. Při horolezecké výpravě se děti podrobily zkoušce nejen v lezení, ale
i ve slaňování. A rok nemohl být zakončen jinak než opravdovou výzvou, a to zimním
přespání v teepee. Tato akce byla určená opravdu jen pro ty nejodvážnější, kterým nesměl
chybět pořádně teplý spacák. Vzniklo ale spoustu krásných zážitku, takže se určitě všichni
těší na další!
S koncem roku ale také přichází Vánoce, a hlavně vánoční oddílovka. Tam si zazpíváme
spoustu písní, nadělíme dárky a co je nejdůležitější, strávíme společný čas.
Přeju si, aby i následující rok byl stejně krásný a vydařený, jako ten předešlý.

Michaela Šilhanová