Střediskové setkání

V sobotu ráno jsme se sešli na hlavním vlakovém nádraží v celkovém počtu deseti osob. Cílem dne bylo navštívení přírodní rezervaci, kde se vyskytují zubři a divoké koně a následný výstup na rozhlednu Kotel poblíž Rokycan. Krátce po obědě se náš oddíl sešel s ostatními oddíly z našeho střediska a společně jsme si zahráli jednu velikou hru. Byla skvělá a moc jsme si ji užili. Pak už následovalo opékání buřtů a cesta vláčkem zpět do Plzně.

Dejv