Tábor 2021 – Cesta kolem světa za 14 dní

Skautský rok by nemohl být považován za úplný, kdyby na jeho vrcholu nespočinula koruna v podobě letního tábora. A tak i oddíl Šíp jako každý rok rozestavěl svá teepee na louce nedaleko Nepomuka.

V roce 2021 jsme si za své táborové téma vybrali Cestu kolem světa. Naši odvážní skauti se vsadili s dnes již starým cestovatelem Willy Fogem, že jeho slavnou cestu kolem světa dokážou uskutečnit během pouhých dvou týdnů. Rozděleni do čtyř skupin vydali se vstříc dobrodružství. Každý den navštívili jiný stát. Poznávali jeho kulturu, jazyk, zvyklosti, obyvatelstvo, kuchyni… a nejednou se museli vypořádat i s nástrahami, které jim osud připravil. Vybaveni svými pasy a znalostmi bojovali s mumiemi, vyráběli slavnou Coca Colu, účastnili se dřevorubeckých závodů a pomáhali izraelské tajné službě ve špionáži. Díky odvaze své odvaze však hravě zvládli každý nelehký úkol. V posledních sekundách čtrnáctého dne dorazili na pasovou kontrolu ve své domovině, odkud před dvěma týdny vyrazili. Tím se zapsali do slavné Guinessovy knihy rekordů.

Jelikož každá věková kategorie účastníků vyžaduje malinko odlišný přístup a také jinou zátěž v programu, absolvovali naši starší skauti a mladší roveři s rangers svůj vlastní program v jedno odpoledne, který se téměř obešel bez našich nejmenších. Aktivita spočívala v závodu mezi teamem skautů a teamem R&R. Během něj museli plnit nejeden obtížný úkol v těch vůbec nejnáročnějších podmínkách. Jakým překvapením pro nás bylo, když nakonec zvítězil team skautů, kteří ač mladší projevili obrovskou vůli a sílu.

K táboru neodmyslitelně patří také akt slibu nových vlčat, světlušek, skautů a skautek u slibového ohně ve staré pevnosti nedaleko našeho tábora. Tam byly přečteny sliby, zazpívali jsme si tradiční oddílové písně a přivítali nové bratry a sestry do naší skautské rodiny. Oddíl je opět bohatší o několik dalších kvalitních lidí.

Tábor vždy funguje jen tehdy, když každý jeho člen přidá ruku k dílu. Záleží na všech, zda se tato tradiční akce vydaří. Letos jsme měli o něco těžší podmínky v podobě podmáčené louky, o to důležitější bylo, abychom si pomáhali. A to se krásně podařilo. Zatímco mladší vedoucí připravovali hry, děti plnily své služby a hlídky, starší vedoucí udržovali tábor v chodu. Jelikož nikdo nepolevil, stal se ten letošní dalším z řady velmi úspěšných. Dokonce jsme se obešli i bez vážnějších zranění, takže si každý mohl užít tábor na sto procent.

Letošní rok opět dokázal, jak je důležité s přáteli táhnout za jeden provaz. Jsem hrdý, že se nám to tak daří.


Mylan