Tábor 2020 – Severská mytologie

Odměnou za těžké časy, kterými jsme si museli projít ve svých osobních i skautských životech, nám byl tábor. Letos by se dal označit za „vymodlený“. A asi každý už jej potřeboval.

Tématem jsme si pro letošní tábor zvolili Severskou mytologii, tedy pověsti vikinských válečníků. Naše čtyři skupiny neohrožených bojovníků byly povolány bohem Ódinem – všeotcem – aby společně s mocným Thórem zabránily zkáze světa. Bájný strom Yggdrasil, který spojuje všech devět říší, začal uvadat. Dva z jeho tří kořenů totiž potkalo cosi zlého. Udatní táborníci se jali prozkoumat světy, najít kořeny a zjistit, proč nenapájí strom. Podařilo se jim vyřešit všechny nástrahy, které jim do cesty přinesl zlomyslný Lokki a další nepřátelé Ásgardského lidu. Naneštěstí se ukázalo, že Ragnarok – konec světa – je nevyhnutelný. Naši válečníci se vrhli do obrovské bitvy, kde byli ale nakonec poraženi. Odměnou za jejich udatnost jim však byl fakt, že mohli odejít do Valhally, což je obrovská hodovní síň pro válečníky, kde mohou stolovat po boku Ódina. Tam je také samozřejmě čekala hostina hodná jejich výkonů.

Jak už to tak u našich táborů bývá, na své si tam přišli jak malá vlčata a světlušky, tak skauti, roveři, a ani naši nejzkušenější se nenudili. Prožili jsme nejedno dobrodružství a jako každý rok jsme mezi sebe přijali nové bratry a sestry během slibového ohně.

Nechyběly ani hlídky a služby, bez kterých by se náš tábor neobešel, a tak každý přiložil ruku k dílu. Tábor vždy ukáže, jak dobrým týmem oddíl je. Bez technického zázemí by roveři jen těžko realizovali své hry. Bez pracovitých dětí by vedoucí nestíhali včas připravit naše tradičně lahodné pokrmy. Zkrátka vše běží jako hodinový strojek.

Myslím, že tento tábor by se mohl s klidem řadit mezi ty nejpovedenější za poslední léta. Měli jsme velké štěstí na počasí a i zdraví nám přálo. A Severská mytologie se ukázala jako šťastně zvolené téma. Nadšení pro vikinský život bylo cítit na každém kroku. Stejně tak i nedočkavost, jak se náš tábor bude dále vyvíjet.

Nesmíme opomenout zmínit, že se na táboře drobně obměnilo vedení našich družinek, kdy jsme mezi sebe přijali nové vedoucí z řad skautů a skautek. Díky jejich nadšení proto budeme moci další rok bezstarostně fungovat.

Největším kouzlem tábora je, že i ti nejstarší členové se setkají s našimi nejmladšími a společně prožijí nemalé dobrodružství. A toto se letos povedlo na výbornou.


Mylan