Tábor 2019 – Jumanji

Nastalo léto, období odpočinku. A my všichni z Šípu jsme se zase po roce sešli na táboře u Přebudova.

Tématem letošního „šípáckého“ tábora bylo Jumanji. Naše děti se dostaly do deskové hry, aby pomohly zachránit tento bájný svět. Jeho rovnováhu zajišťoval drahokam vsazený v oltáři. Tamní zločinecký gang se ho ale zmocnil a rozhodl se převzít moc nad celou zemí. Naši hrdinové se s nimi několikrát střetli v nelítostných soubojích. Museli využít veškeré své schopnosti, aby je přemohli. A tak se nakonec také stalo. Gang rozprášili a vrátili drahokam zpět na své místo.

Toto byla první táborová hra roverů a rangers. Ač nezkušení, vrhli se na přípravu tábora s radostí a práce jim šla docela od ruky. Aby ne, jsou dobří parťáci. Přes chyby, kterých se nováčci dopustili, se tábor z hlediska programu vyvedl podle plánů a dětem se líbil.

Jako každý rok, byly děti rozděleny do čtyř skupinek, jejichž složení se muselo několikrát za tábor pozměnit, protože nás stihla nemoc. Každá skupinka se podílela na fungování tábora, a to formou služeb v kuchyni a hlídek. I tak se ale vedlejšímu táboru povedlo v noci vniknout do našeho tábora. Takže příští rok jim máme co vracet.

Až na již zmíněnou nemoc, která způsobila, že v jednu dobu bylo v táboře žalostně málo vedoucích, se vlastně nedělo nic dramatického. Náš novopečený zdravotník se tedy hned na poprvé musel vypořádat s táborovou epidemií, což zvládl profesionálně.

Počasí nám přálo, i když jsme si prožili velice chladné dny, i dny, kdy sluníčko hřálo jako pec.

Snad se příští tábor vyvede alespoň tak, jako tenhle, a ze zdravotnického hlediska doufejme o něco lépe.


Mylan