Špagát 2019

Hned první akcí pro skauty, skautky, rovery a rangers se v roce 2019 stal druhý ročník rádcovského kurzu Špagát. Tento kurz má za úkol zdokonalit rádce a vedoucí družin v dovednostech, které běžně využijí při sestavování programu na schůzky.

Letošní kurz byl zejména zaměřený na vymýšlení her. Jakožto účastníci jsme si prošli nejen teorii, ale také jsme si vyzkoušeli praktické vytvoření programu na zadané téma, konkrétně na nějaký ze skautských zákonů. Ale o tom později.

Po novém roce jsme se v páteční odpoledne sešli v hojném počtu a vyrazili jsme vlakem do Sušice, kde jsme si zapůjčili skautskou základnu. Cestou jsme se zastavili na kopci nad Sušicí, kde jsme si prohlédli kapli sv. Anděla Strážce a poprvé jsme si zahráli hru, při které jsme se seznámili. Po příchodu na základnu jsme se zabydleli a vedoucí akce nás přivítali velice netradiční hrou, na kterou ještě teď vzpomínáme. V této hře jsme si na teamy vyzkoušeli plnit různé výzvy přímo v centru města. Museli jsme zapojit vynalézavost, odvahu a někdy i trochu svaly. Výzvy nás zkrátka připravily, že tento víkend bude nabitý. Jelikož hra skončila poměrně pozdě, večer už byl čistě v našich rukou. Někteří hráli hry, jiní se pilně připravovali na další den.

Sobota tvořila hlavní část veškerého programu. Ti, kteří nešli v pátek včas spát, měli problém všechno stíhat. Hlavním principem teoretické části bylo obcházení jednotlivých stanovišť, chcete-li workshopů, kde jsme probírali postupně typologii her, systém přípravy a vlastně vše, co se s hrami a programem pojí. Velkým přínosem bylo i to, že nám starší a zkušenější vedoucí poradili, kde brát inspiraci a jejich osobní pohled na věc. Praktická část spočívala v tom, že jsme dostali do dvojic jeden ze skautských zákonů, který nám posloužil jako téma při vymýšlení hry. Ve výsledku vzniklo deset her a každá procvičila jeden zákon v praxi. Další praktická aktivita se odehrávala venku, kde jsme si navzájem ukázali, jaké jednoduché hry, většinou bez přípravy, hrajeme na družinovkách. Asi nikdo z nás neznal vše, a tak jsme získali zase další eso do rukávu. Večer se nesl v duchu skautského srdce. Debatovali jsme na různá témata, která ukázala, co pro koho skauting znamená, proč je skautem. Bylo zajímavé si uvědomit, kolik lidí v jedné místnosti může mít podobný názor. Později jsme si zahráli pár her deskových i improvizačních. Ti rozumní z nás šli dokonce i spát.

Neděle byla posledním dnem kurzu, a tak také završovala vše. Cílem bylo shrnout si, co jsme se naučili, zahrát si námi vytvořené hry a trošku se zamyslet nad tím, co v nás je, na čem ještě zapracovat.

Akce se krásně vydařila. Každý z nás se přiučil novým věcem a každý z nás získal nové přátele. Druhý ročník skončil a byl zase o něco zdařilejší, než ten první. Popravdě už se těším na další. Já pojedu, a ty?


Mylan