Tábor 2018 – Piráti

Slunce tančí paprsky po orosených plachtách stanů. Zas, jako před rokem, je tu skautský tábor. Letošní se nesl ve znamení pirátů.

Piráti se ukázali jako velice dobrá derniéra našich vedoucích, co se týče přípravy táborových her. Pojetí pirátů bylo ve výsledku spíše romantické, než jak to bývalo. Ale děti všech věkových kategorií si to velice užily a myslím, že ani vedoucí se nenudili. Děti, v rolích pirátů, se pod velením našeho guvernéra vydávaly na plavby a snažily se získat pirátský zákoník, který by guvernérovi zajistil vládu nad všemi. Jeho úhlavními nepřáteli byli Rudovous a Stříbrovlas, guvernérovi bratři. Nakonec se však guvernér ukázal jako padouch a ve výsledku to byl on, kdo byl svržen. 

Jako každý rok byly děti rozděleny do čtyř skupinek v čele s kapitánem dané posádky neboli teamu. Každá skupina pak měla svou barvu a dřevěnou kocábku v dané barvě. Všechny luční plochy kolem tábora představovaly moře. To dá rozum, že když se někdo potřebuje dostat přes moře, musí použít loď.

Na táboře panovala dobrá nálada a štěstí jsme měli i v počasí. Většinu dní svítilo sluníčko. Snad i díky této atmosféře se nikdo nepokusil dostat z tábora pomocí nějakého toho úrazu. Až na pár menších incidentů se naši zdravotníci víceméně nudili. 

Každý den probíhal již tradičně. Začínal nástupem, kterým se také zakončoval. Skupinky si navzájem předávaly službu v kuchyni a držely hlídku. Jedna šťastná skupinka vždy den odpočívala. Díky tomuto systému jsme měli každý den co jíst, co pít a mohli se nerušeně věnovat našim pirátským aktivitám.

Pozornost musíme věnovat i noční akci našich roverů, kdy se v noci v doprovodu dvou vedoucích dostali na území spřáteleného tábora a pěkně po pirátsku jej vyplenili. Obnovili jsme tak tradici kradení vlajky a snad i rozvinuli dobré vztahy obou táborů. Můžeme se jen těšit na odvetu. 

Tak ahoj a zase příští rok!


Mylan


Video z tábora: https://www.facebook.com/818513171504041/videos/1906811749340839
Video z tábora: https://drive.google.com/file/d/1CazrdrAaUoFS_Xjfs4F1zemXRMIx_a3H/view?usp=sharing