Předtáborová schůzka 2011

Letos jsme trochu odbočili od tradice a neudělali jsme si předtáborovou výpravu, ale schůzku. Vydali jsme se po úplně špatných stopách, takže jsme nakonec museli našim milým pubošům – božstvu zavolat, kam vlastně máme dorazit. A když jsme došli na místo, setkali jsme se s Diem a jeho ovívačkami, který nám dal za úkol zazpívat a zatančit. Utvořili jsme tedy dvě skupiny – lišek a jelenů. Překvapivě (bez jakéhokoli domlouvání) se obě družiny shodly na jedné písničce – Prší, prší – ovšem styl tance byl naprosto odlišný. 🙂 Jeleni dostali ještě za úkol nějaký ten klik a pak už jsme se dozvěděli, že se o prázdninách přesuneme do starověku a prohlédneme si nádherné divy světa – každý jistě dobře ví kolik jich je. Poté co jsme je všechny správně označili a hlasovali o tom, který se nám líbí nejvíc, jsme se vrátili ke klubovnám, kde už na nás čekali netrpěliví rodiče.


Masi