Memoriál PŠZ 2010

Tato středisková akce byla tradičně zahájena slavnostním nástupem, při kterém byl všem přítomným připomenut důvod konání celé akce a byli zde stručně seznámeni s osudem letců Pavlíka, Šindeláře a Záleského. Krátce po nástupu následoval start samotného závodu tříčlenných hlídek. Členové hlídek reprezentovali letce sestřelené na nepřátelském území, kteří se museli na jednotlivých stanovištích vypořádat s nejrůznějšími nástrahami. Mezi těmito úkoly bylo například rozdělávání ohně na čas, uzlování, zdravověda,… Po dvouhodinové honbě za ziskem co největšího počtu bodů se hlídky navrátily do areálu kluboven, kde netrpělivě očekávaly vyhlášení výsledků a předání cen. Zástupci z našeho oddílu se rozhodně nezalekli nemalé konkurence a obsadili následující místa: – Kategorie skautů V této kategorii se soutěže zúčastnily dvě hlídky z našeho oddílu. Na krásném 3. místě se umístili Ríša, Pavel a Včelín. 4. místo obsadili Přemek, Kořínek a Oliver, který nahradil Máru a statečně se vypořádal se startem za skauty. – Kategorie skautek V této kategorii závodila Anetka, která ač spadá do kategorie světlušek, doplnila dvojici skautek ze sousedního oddílu a vybojovala s nimi nádherné 1. místo a zvláštní cenu pro hlídku s celkově největším počtem získaných bodů. Všem závodníkům děkujeme za účast a gratulujeme ke skvělým výsledkům!


Honza