Čajovna

Zatímco z vonných tyčinek stoupal kouř a zaplňoval místnost orientálním nádechem, začali se pomalu scházet účastníci starodávného čajového rituálu. Poté, co se sesedli kolem kulatého stolu a nalili si lahodný nápoj z čajových lístků, podělil se myslitel, poustevník a mnich De Lik o své zážitky z putování po Číně a předvedl své alchymistické umění se střelným prachem. Pak se rozetřela tuš a opálily štětce a nadešla chvíle literatury – každý vyrobil svůj čínský autogram a nechal ho úředně zaregistrovat u císařského úředníka. Jako odměnu pak dostal vynikající pekingský dezert. Po nasycení žaludku bylo nutno nasytit i touhu po zajímavém příběhu, a proto jsme sledovali legendu o čínské dívce, která vyrazila do války místo svého otce. Vyprávění však přerušil mistr bojových umění Perla, který spolu se svým pobočníkem Mistrem Soka (Vlkem) uvedl závěrečnou hru „uzel přátelství“. A tak se všichni duševně nasyceni a s příjemnou chutí čaje na rtech vydali zpět do svých příbytků…


Krasty