Výprava na Paulinku

Výprava do kongresového centra na Paulinku započala zvesela hned na nádraží, kde Masařka dala přednost šíření ptačí chřipky krmením holubů před tím, než by šířila jiné nemoci (třeba tu šílených Bejků) nabídnutím své housky hladovému Bejčkovi. Po cestě vlakem jsme v Sušici nastoupili do mikrobusu (možná dokonce nanobusu či pikobusu) a díky naší obětavosti se do něj vešlo asi tak pětkrát více lidí než obvykle. Poté, co se vysypali batohy a my vystoupili, jsme se vydali na pochod do na Paulinku. Tam jsme dorazili kryti Perlovým červeným světlem v pořádku a dali se do večeře. Po hodování se někteří zřejmě buď zalekli stísněného prostoru v chatě a nebo se z čistého bláznovství rozhodli spát venku. Druhý den jsme se posilnili a vydali se na výlet. Cestou nás překvapilo několik „tepelných bodů“, které se nám nepodařilo vědecky objasnit. Krásné počasí nám přálo a kolem poledne jsme dorazili ke krásné loučce s pravými skotskými hovězími „hovady“, jak je kdosi pojmenoval. Na svahu jsme poobědvali a zahráli si několik drsných her jako třeba na hradního, na spermie či na schovávanou. 😉 Po náležitém vyřádění jsme za hovoru o památkářích, válkách a zbraních dorazili z5 na Antýgl, kde jsme se opět občerstvili a pokračovali přes geologickou výstavu na Rokytě na kultovní vrchy mnich a panna. Dodnes nevím, na kterém z nich jsme sice byli, ale pohled tam byl nádherný. Po sestupu do údolí Vydry jsme se vrátili zpět do ležení a po kulinářských zážitcích začalo „ústavodárné shromáždění.“ Nekonalo se sice u kulatého stolu, nýbrž na špinavé zemi, zato bylo celkem plodné a poučné. Když nekonečné debaty utichly, utichla i Paulinka. Část osadníků totiž usnula a druhá část (ta část znavená věčným vyspáváním) vyrazila na noční výpravu. O to víc naši výletníci překvapili ráno po koncilu ostatní, když vstali mnohem dříve než ti, kteří celou noc prospali. Po snídani následovalo balení a uklízení, výprava na dračí skály (skvělé to prostředí pro Perlu a Bejčka a jejich klip na píseň „Ohne dich“) se skvělým výhledem a pak už jen transport do Plzně.


Krasty