Krkavecký (wo)man

Jedinečná sportovní akce, které se zúčastnily koedukované dvojice složené nejen z členů a členek našeho oddílu. Vše začalo na Kameňáku jízdou na kánoích, dvanáctikilometrovou jízdou k rozhledně na Krkavci, lanovými stavbami a závěrečným dvoukilometrovým během. Následovalo vyhlášení, předání cen (dřevěných pejsků) a opékání buřtů. Pak jsme se přesunuli na koncert Laiků, který dokázal konkurovat i semifinále Česko – Švédsko (nakonec jsme vyhráli). Zkrátka organizační tým v čele s Mechem, jeho rodinou a Hurvínkem nám připravili vynikající akci! Takže za rok na Krkavec wo(man)!!!


Krasty