„Zahajovací schůze“ klubu přátel oddílu

První záměr uspořádat sraz všech členů oddílu, kteří prošli naším oddílem vznikl na táboře 2003. Téhož roku na podzim jsme ještě uspořádali první sraz, který nebyl ovšem dobře organizačně zajištěn a proto se zúčastnilo jen 10 starých členů. A to byl moment, který nás nastartoval do další akce, kterou jsme rozhodně nechtěli podcenit. Začátkem roku 2004 jsme začli dohledávat staré seznamy členů, vypisovat jmén ze starých kronik a navštěvovat nám známé pamětníky oddílu a tak seznam rostl ne na desítky, ale už na stovky. Po táboře 2004 jsme to rozjeli na plné obrátky. Výroba, tisk letáčků a následné doručování na nám známé adresy. To vše následovalo před tím, než jsme otevřeli 27.11.2004 klubovnu a začli očekávat hosty. Sešlo se jich kolem 40. Povídalo se, vzpomínalo, prohlíželi se staré fotky a kroniky. Jsme rádi, že jsme tuto akci uspořádali a domluvili jsme se, že tato sešlost nebyla rozhodně poslední a všechny staré členy oddílu budeme dál zvát na naše akce pořádané pro náš „KLUB PŘÁTEL ODDÍLU“.


Dan