Předtáborová Expedice 04 pro Pardály

Vlakem jsme dojeli až do Bezdružic, kde jsme po vnější prohlídce místního kostela a zámku zamířili naše kroky na zdejší koupaliště, na svačinu. V nedaleké vesnici Piveň nám na sádkach sice neprodali rybu, zato jsme opět shlédli kus historie v podobě kláštera v rekonstrukci. Časem se nám povedlo vyšplhat na zbytek kamenné věže – vrch Starý Herštejn, kde jsme, ač rozlámaní, přečkali noc. Jen co se rozednilo, pokračoval náš program v podobě lezení po skále o několik km dál. No a nakonec pochod na Babylon. Zde se náš skvělý rým rozpadl na dva kusy. Mech zůstal jako samostatná složka na místě a já s Hurvínkem pokračoval do České Kubice a na vlak a domů. Výprava stála za to, přestože zde byli jen tři lidi.


Jája