Vánoční oddílovka 2003

Rok se s rokem sešel,… a jak tomu tak bývá, sešli jsme se i my v klubovně, abychom oslavili Vánoce. Oddílovku jsme zahájili několika povědomými hrami, jako třeba kočička a jela babička do Ameriky, po kterých následovalo vyhlášení Velkého Vánočního Qízu. I samotný Baden-Powel poslal Delíkovi děkovný dopis (jak jinak, že :-). Protože právě 19.12. se změnil design našich internetových stránek, pokřtili jsme je rychlými špunty a vrhli se na vánoční činnosti. Postavili jsme se do kruhu a Dan každému z nás zapálil svíčku. Pak jsme ještě poslali na vodu lodičky a zapěli několik (asi 2) písní. Když jsme dospívali, nastalo to, na co se všichni těšili už od začátku: přiletěl Ježíšek a rozdal všem jejich dárky. Když byly všechny dárky rozbaleny, cukroví snědeno, zakončili jsme oddílovku pokřikem s prskavkou v ruce. Tak tedy, Veselé Vánoce!!!!!!!!!


Krasty