Předtáborová schůzka pro děti

Letos jsme trochu odbočili od tradice a neudělali jsme si předtáborovou výpravu, ale schůzku. Vydali jsme se po úplně špatných stopách, takže jsme nakonec museli našim milým pubošům - božstvu zavolat, kam vlastně máme dorazit. A když jsme došli na místo, setkali jsme se s Diem a jeho ovívačkami, který nám dal za úkol zazpívat a zatančit. Utvořili jsme tedy dvě skupiny - lišek a jelenů. Překvapivě (bez jakéhokoli domlouvání) se obě družiny shodly na jedné písničce - Prší, prší - ovšem styl tance byl naprosto odlišný. :-) Jeleni dostali ještě za úkol nějaký ten klik a pak už jsme se dozvěděli, že se o prázdninách přesuneme do starověku a prohlédneme si nádherné divy světa - každý jistě dobře ví kolik jich je. Poté co jsme je všechny správně označili a hlasovali o tom, který se nám líbí nejvíc, jsme se vrátili ke klubovnám, kde už na nás čekali netrpěliví rodiče.

Obrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokroniky

Zapisovatel: Není znám.
Autor článku: masarka
Foto: