Vánoční oddílovka

Vánoční oddílovka je akcí bezesporu tradiční, nicméně letos byla ve své tradičnosti poněkud netradiční a to především z jednoho jediného, nicméně rozhodně ne nedůležitého důvodu - byla poprvé v nové klubovně. V klubovně, příjemně vyhřáté novou krbovou vložkou, jsme se sešli ve velmi hojném počtu. Hodně lidí přirozeně znamená také hodně dárků, takže připravené hrnce již za pár chvil přetékaly pod náporem balíků a balíčků. Zazpívali jsme pár písniček, zahráli hru, zdárně překonali svíčkovací tradici a potom už nic nebránilo vrhnout se na tu část večera, na kterou se všicni těšili celý rok - na rozbalování dárků. Nic netrvá věčně, tudíž i hrnce byli po pár dlouhých chvílích prázdné, dárky rozdané. Nezbývalo než si společně zakřičet pokřik a pak se rozutéct do svých vánocemi provoněných domovů ...

Bohužel fotky nejsou k dispozici

Zapisovatel: Není znám.
Autor článku: Pompo
Foto: