Bourání torza klubovny

Kolektiv našeho oddílu, ač svorný a bratrský, není zvyklý na podnik takových rozměrů, jakým demolice klubovny bezpochyby je. Už proto touha poznat teambuilding s velkým T zastínila obavy z těžkého pracovního nasazení a u klubovny jsme se sešli v nemalém počtu. Bohužel bratři činovníci z ostatních oddílu nesdíleli naše nadšení a proto strach z těžkého pracovního nasazení předčil jejich zvídavost poznat šípáky při práci neřku-li práci samotnou. Naštěstí se nejeden rodič rozhodl obětovat víkend v náš prospěch a přišel nám pomoci. Píle a morálka byla taková, že blues úhlové brusky, pajcru a sekery se linul Doubravkou již od brzkých ranních hodin, tím pádem i naši dokumentaristé sváděli těsný souboj s časem, aby stihli zaznamenat vše podstatné. Práci samotnou netřeba dlouze popisovat, neb průběh byl hladký, bez větších potíží, nepočítáme-li tuny prachu a fakt, že jeden z rodičů nepochopil vůdcův záměr a v nestřeženém okamžiku započal likvidaci i těch objektů, jenž by měli poskytovat přístřeší a útočiště i dalším generacím. Protože, jak praví skautské desatero, skaut je spořivý a ochránce přírody, byl materiál roztříděn na palivové dříví a odpad, který nelze dále využít. Na sklonku soboty zbyl na místě bývalé klubovny už jen krb, ve kterém za svitu hvězd a zvuku teskných a tklivých melodií z gramorádia Sextet (stereofonný priímač pre náročných) naposledy zaplál oheň. Po několika chvílích hluboké nostalgie a vzpomínání jsme vysvlékli pracovní oděv, který již ráno změnil barvu na černou a jali jsme se čerpat energii. V o poznání chladnějším nedělním ránu se opět sešel početný dříčtým, byť chudší o posily z řad rodičů, však bohatší o bývalé členy. Po drobné prodlevě způsobené zpožděním nákladního automobilu Tatra a následnou demontáží čela korby bylo započato nakládání a následný rozvoz dřeva, které kdysi bylo naší milovanou klubovnou. Poté přišli ke slovu palice, z nichž nejedna připomínala spíše buchar, jímž železničáři ustavují pražce do kýžené roviny a potykali si s krbovým zdivem jakožto i komínem, který se při pohledu na již zmíněný buchar zhroutil sám. Po obědě postupně utichal zvuk vznětového motoru, krumpáčů, lopat a podobných nástrojů, užívaných zejména v dolech a kamenolomech. Zlí jazykové tvrdí, že tento víkend dokonal dílo zkázy, ale my víme, že jsme započali novou éru našeho oddílu. Touto cestou též děkujeme všem pracantům za každou kapku jejich potu, nákladnímu automobilu Tatra za každý kilometr, pracovním nástrojům za každý úder a gra

Obrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokronikyObrázek fotokroniky

Zapisovatel: Není znám.
Autor článku: pompo
Foto: