Obnovení činnosti

Dobrý den, s radostí Vám oznamujeme, že k dnešnímu dni byla znovu povolena skautská činnost a tedy i my počínaje 10. 5. 2021 obnovujeme naše schůzky.

Schůzky budou probíhat pouze venku a děti budou muset mít po celou dobu nasazenou alespoň chirurgickou roušku, ideálně respirátor.

Od všech dětí bude požadováno prokázání jejich bezinfekčnosti na nemoc COVID 19.
Možnosti prokázání jsou následující:

  1. předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
  2. předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami
  3. čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami (vzor čestného prohlášení naleznete v příloze)
  4. dítě absolvuje na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně (viz pozn. níže), s negativním výsledkem
  5. předložení potvrzení o absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
  6. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
  7. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž u osoby uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů.

Pokud se rozhodnete pro bod č. 4, je nutné, aby si dítě test přineslo samo a provedlo ho za přítomnosti některého vedoucího. Aby nebyl zkrácen čas schůzky, je třeba, aby dítě přišlo o 30 min dříve. 

Povinnost dokladu bezinfekčnosti se vztahuje na všechny děti  bez ohledu na to, ve kterém cyklu rotační výuky se nachází.

Přesné znění všech opatření naleznete na tomto odkazu:
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/5633-vykonna-rada-podminky-pro-obnovovani-kontaktni-cinnosti-plus-zive-vysilani-4-5-vecer?fbclid=IwAR0o9Rju_S4hHmfaz_x76zLoN9p8XPa44vG8B6yQXjwwkYbpFd3h6rrDPyQ&autologin=1

Chápeme, že opatření mohou být nepříjemná, ale i tak Vás prosíme o jejich dodržování.
Moc se na děti těšíme a doufáme, že se sejdeme opět ve velkém počtu a hlavně ve zdraví.


33. oddíl Šíp 

David Šteif (tel: 723 545 478)